Biuro Senatora
Biuro Senatora
Jarosława Rusieckiego
Prawo i Sprawiedliwość


Aleja Jana Pawła II 65 E
27-400 Ostrowiec Św.
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 263-41-11
fax (41) 263-41-11
biurorusiecki@tlen.pl
Powstanie sala koncertowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
2016-04-26
 

 
Odprawa kierowniczej kadry MON i SZRP
2016-04-26
 25 kwietnia 2016 r. w Centrum Konferencyjnym WP odbywa się doroczna odprawa kierowniczej kadry MON i SZ RP, z udziałem kierownictwa resortu i najwyższych dowódców wojskowych. W pierwszej części odprawy udział wziął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz przedstawiciele parlamentu i władz państwowych.
 
"Pracodawca Przyjazny Pracownikom" pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
2016-04-20
 


Warszawa, 20 kwietnia - pałac Prezydenta RP. Dwa świętokrzyskie przedsiębiorstwa; skarżyskie "Mesko" oraz kielecka "Iskra" zostały laureatami VIII edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Moje uznanie i serdeczne gratulacje za inicjatywę NSZZ "Solidarność" oraz wszystkim nagrodzonym.
 
Haga, 6-8 kwietnia 2016r. Prezydencja niderlandzka w Radzie UE. Polska delegacja parlamentarna w czasie Konferencji Międzyparlamentarnej w sprawie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
2016-04-07
 

 
Na temat sytuacji branży hutniczej w Polsce
2016-04-05
 


Trwa konferencja nt. zagrożeń dla hutnictwa w Polsce i UE. W konferencji organizowanej przez NSZZ Solidarność i kierownictwo Celsy Huta Ostrowiec - Juan Veristain, Alex Ballabriga udział biorą Posłowie Andrzej Kryj i Bogdan Latosiński oraz Senator Jarosław Rusiecki. Ministerstwo Rozwoju reprezentuje Jadwiga Emilewicz, a stronę związków zawodowych Solidarność m.in. Piotr Duda, Wojciech Krasuski i Waldemar Bartosz. Z bardzo interesującą prezentacją występuje prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej - Stefan Dzienniak. W konferencji uczestniczą także wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Betkowski oraz starosta Zbigniew Duda i wiceprezydent miasta Marzena Dębniak. Konferencja jest wyrazem wsparcia ostrowieckich parlamentarzystow Prawa i Sprawiedliwosci dla hutniczej Solidarnosci w umocnienie pozycji Celsa Huta Ostrowiec na konkurencyjnym rynku stalowniczym.
 
Życzenia Wielkanocne
2016-03-24
 

 
Oświadczenie w sprawie aborcji 26-tygodniowego dziecka wykonanej w warszawskim szpitalu
2016-03-23
 

Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Rusieckiego na 12. posiedzeniu Senatu w dniu 10 marca 2016 r.
Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła  Moje oświadczenie kieruję przede wszystkim do wszystkich Polaków.
Mówi się w ostatnich dniach, dotyczy to szczególnie dnia wczorajszego, o zagrożeniu dla demokracji w Polsce, a nie dostrzega się, zwłaszcza w mediach, tego, co najcenniejsze, nie troszczy się o to, co najcenniejsze - o życie człowieka, o życie dziecka. W obliczu zdarzenia, które miało miejsce w dniu wczorajszym w jednym z warszawskich szpitali - nie chcę nawet przywoływać nazwy tego szpitala, bo moim zdaniem ona mu nie przysługuje - a mianowicie zamordowania 26-tygodniowego dziecka, poddanego tzw. zabiegowi aborcji, które przeżyło ten zabieg, jestem przede wszystkim zasmucony tym zdarzeniem i wzywam ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, a także ministra zdrowia do podjęcia pilnych działań w celu wyjaśnienia tej sprawy.
Przypomnę, że w tym samym szpitalu wybitny profesor, który troszczył się o życie dziecka, pan profesor Chazan, został skrzywdzony przez instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie tej jednostki medycznej. Nie możemy obojętnie przechodzić obok takich zdarzeń, jakie miały miejsce w tym szpitalu.
W kontekście oświadczenia, które wygłosił przed chwilą pan senator Szymański w imieniu grupy senatorów, w obliczu Narodowego Dnia Życia, nie możemy być obojętni. Mówię to z wielkim bólem. Trudno cokolwiek więcej powiedzieć wobec tragedii i nieszczęścia człowieka, który bezradny, bez pomocy, kończy swoje życie.
Jarosław Rusiecki
 
Spotkanie Wielkanocne na kieleckiej Bukówce
2016-03-22
 

 
Konferencja prasowa parlamentarzystów PiS
2016-03-08
 

 
Na temat sytuacji branży hutniczej w Polsce
2016-02-26
 


Warszawa, 25 lutego (czwartek), w Sejmie uczestniczyłem w ważnych obradach Komisji Gospodarki i Rozwoju na temat sytuacji branży hutniczej w Polsce z udziałem przewodniczącego hutniczej Solidarności Wojciecha Krasuskiego, dyrektora w Celsie Huta Ostrowiec Alexa Ballabriga oraz prezesa Hutniczej Izby Przem-Handlowej -z bardzo interesującą prezentacją.
 
BBN uruchamia prace nad koncepcją bezpieczeństwa morskiego
2016-02-25
 


Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło prace nad koncepcją bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie to dokument stanowiący próbę zdefiniowania morskich aspektów bezpieczeństwa państwa.
Inauguracja prac zespołu do spraw opracowania koncepcji odbyła się 25 lutego br. w Belwederze. Wzięli w niej udział: szef BBN minister Paweł Soloch, przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach, przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej senator Jarosław Rusiecki, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Gocuł, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Krzysztof Kozłowski, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław Różański, inspektor Marynarki Wojennej RP wiceadmirał Marian Ambroziak, a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawa Zagranicznych, Straży Granicznej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Urzędu Morskiego w Gdyni i Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Na czele Zespołu ds. opracowania "Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP" stanął zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz.
Przedstawiając inicjatywę minister Paweł Soloch mówił, że przesłanką do podjęcia prac były m.in. analizy BBN oraz głosy środowisk eksperckich wskazujące na niedostatki w strategicznym podejściu do funkcjonowania i rozwoju sił morskich w Polsce. Przykładem na to jest obecna Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP wydana w 2014 roku, w której nie znalazły się jakiekolwiek odniesienia do polityki morskiej.
Tym samym można ocenić, że w ciągu ostatnich lat Polska nie wykorzystywała potencjału wynikającego z jej nadmorskiego położenia. Wskazać należy także na zaniedbania, które dotknęły Marynarkę Wojenną RP, grożące ograniczeniem jej zdolności do realizacji stawianych przed nią zadań.
Szef BBN podkreślił, że koncepcja powinna nakreślić warunki stworzenia spójnego systemu wykorzystania wszystkich podmiotów, które służą budowaniu bezpieczeństwa państwa w  odniesieniu do jego morskich aspektów.
Propozycje zapisów zostaną poddane procesowi konsultowania z przedstawicielami właściwych instytucji, co pozwoli na budowanie konsensusu na rzecz przyszłego wdrażania założeń dokumentu. W opinii zespołu autorskiego gotowy dokument powinien stanowić zbiór rekomendacji, jakimi będą mogły kierować się podmioty państwowe różnego szczebla przy tworzeniu aktów prawnych o charakterze wykonawczym i realizacji zadań z obszaru bezpieczeństwa morskiego. Żródło BBN
 
Z mieszkańcami Ożarowa o programie 500+
2016-02-22
 


W niedzielę 21 lutego br. Senator Jarosław Rusiecki uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Ożarowa i debacie o dobrej zmianie wprowadzanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Program Rodzina 500+, Plan Morawieckiego.
 
Żegnamy Jana Edwarda Kunata
2016-02-12
 

 
Z wielkim smutkiem
przyjąłem wiadomość o śmierci
Ś.P.
Jana Edwarda Kunata
człowieka żyjącego wiarą w Boga i miłością do bliźniego.
Przyjaciela, założyciela ostrowieckiego koła Prawa i Sprawiedliwości,
Radnego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
 
Za swoją działalność w 2008 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
 
Żonie, Dzieciom, Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego
pragnę złożyć wyrazy głębokiego współczucia.
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 15 lutego o godz. 12.00 w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Denkowie.
 
Jarosław Rusiecki
Senator RP
 
 
 
Zmarł Jan Edward Kunat. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 15 lutego o godz. 12.00 w Denkowie.
2016-02-10
 

9 lutego br. w wieku 76 lat zmarł Jan Edward Kunat, działacz społeczny i samorządowy. Członek - założyciel koła Prawa i Sprawiedliwości w Ostrowcu Świętokrzyskim i struktur okręgowych województwa świętokrzyskiego. Aktywny związkowiec "Solidarności" na Starym Zakładzie Huty Ostrowiec. Radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego kilku kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości; współtworzył zręby ostrowieckiej samorządności I kadencji w latach 1990-94, w ramach Komitetu Obywatelskiego.


Autor licznych interpelacji usprawniających infrastrukturę dzielnicową i miejską. Z jego inicjatywy wybudowano most dla pieszych w Denkowie. Również dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu została wykonana tablica upamiętniająca bohaterstwo Żołnierzy Armii Krajowej pochodzących z dzielnicy Denków.
W swojej pracy na rzecz mieszkańców wykazywał się dużą aktywnością. Udzielał się na polu społecznym i patriotycznym - przez 8 lat działał w Samorządowej Radzie Osiedla "Denków", a przez okres 5 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie przez okres 3 lat był Przewodniczącym Rady Rodziców przy III L.O. im. Władysława Broniewskiego. W I kadencji jako radny był zaangażowanym członkiem Stowarzyszenia "Liga Miejska". Przynależał do Stowarzyszenia "Cywilizacja Miłości" oraz Domowego Kościoła przy parafii św. Stanisława Biskupa w Denkowie, a w ramach Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami" pomagał tym osobom w ich problemach. Należał także do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i uczestniczył w uroczystościach patriotycznych na Wykusie, Wąchocku, Woli Grójeckiej i Jeleńcu.
Za swoją działalność w 2008 roku odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego pragnę złożyć
wyrazy współczucia i szczere kondolencje.

Jarosław Rusiecki
Senator RP
 
"Pozwólcie nam pracować".
2016-02-09
 


Ostrowiec Świętokrzyski. Konferencja prasowa parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Świętokrzyskiej. Mówiliśmy o dobrych ustawach wprowadzonych przez Parlament nowej kadencji. Dzisiejsza konferencja wpisała się w kampanię Klubu Parlamentarnego PiS "Pozwólcie nam pracować".
 
Moim zdaniem
Sonda
Jak oceniasz politykę zagraniczną rządu?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Polecamy
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.