Biuro Senatora
Biuro Senatora
Jarosława Rusieckiego
Prawo i Sprawiedliwość


Aleja Jana Pawła II 65 E
27-400 Ostrowiec Św.
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 263-41-11
fax (41) 263-41-11
biurorusiecki@tlen.pl
Sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego
2013-03-25
 

25 marca 2013 r. obradowała Rada Powiatu Ostrowieckiego.  W sesji wziął udział Jarosław Rusiecki Poseł na Sejm RP. Sesja poświęcona była sytuacji w służbie zdrowia i w sprawie odwołania członków Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.
 
Zebranie Rady Osiedla "Ogrody"
2013-03-25
 

25 marca br. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego asystent Artur Głąb wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla "Pułanki". W zebraniu uczestniczył także radny miejski Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Duda. Ostrą dyskusję na posiedzeniu Rady wywołał temat wysokości opłat (uchwalonych głosami radnych koalicji miejskiej TOS-PO-SLD) jakie ponosić będą mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego w związku z utrzymaniem czystości i porządku w mieście. W tej sprawie głos zabrał asystent Artur Głąb.
 
Wspólna konferencja prasowa w Kielcach
2013-03-25
 

25 marca br. W Biurze Poselsko Senatorskim odbyła się konferencja prasowa parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji wzięli udział posłowie Jarosław Rusiecki, Krzysztof Lipiec, Maria Zuba, i senator Krzysztof Słoń. Gośćmi parlamentarzystów byli przedstawiciele załogi Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych pan Jacek Michalski przewodniczący Solidarności w tej firmie i Kazimierz Bielecki.
 
Sobotnie spotkania z mieszkańcami Buska i Staszowa
2013-03-23
 W sobotę 23 marca 2013 roku wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło wraz ze świętokrzyskimi posłami Jarosławem Rusieckim, Krzysztofem Lipcem, Marią Zubą, i Markiem Kwitkiem posłem poprzedniej kadencji spotkała się z mieszkańcami Buska i Staszowa. Pani prezes Beata Szydło przedstawiła program gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości. Mówiła o nowych rozwiązaniach podatkowych, które mają ożywić gospodarkę, ale również zabezpieczyć żywotne interesy państwa, które winno zadbać o dobrą politykę prorodzinną. Podatki powinny być sprawiedliwe. W dyskusji poruszono problemy polskiego rolnictwa.
 
Śniadanie Wielkanocne w Sandomierzu
2013-03-23
 

25 marca 2013 r. w sali rycerskiej Muzeum Okręgowego w Sandomierzu odbyła się XIV edycja Śniadania Wielkanocnego połączonego z prezentacją obrzędowości ludowej i degustacją świątecznych potraw. W całej uroczystości uczestniczył Poseł na Sejm RP Jarosław Rusiecki.
 
Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny
2013-03-22
 

Dziś, 22 marca Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia i Rodziny. Posiedzenie Zespołu miało na celu spotkanie z organizacjami pozarządowymi chroniącymi życie w przededniu Narodowego Dnia Życia, które w tym roku będzie obchodzone pod hasłem "Kierunek dziecko". Organizację Pro — Prawo do życia reprezentował Mariusz Dierżawski.
Narodowy Dzień Życia to święto, które zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 27 sierpnia 2004 roku. Święto to jest okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych.
Podobny charakter ma Dzień Świętości Życia, obchodzony w tym roku w uroczystość Zwiastowania NMP 8 kwietnia Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice "Evangelium vitae" napisał, że jego celem jest "budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji".
 
W sprawie nieprawidłowości w obrocie wyrobami stalowymi
2013-03-21
 


21 marca 2013 r.  Poseł Jarosław Rusiecki w czasie 36. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w punkcie 3. Pytania w sprawach bieżących zabrał głos w sprawie nieprawidłowości w zakresie podatku VAT w obrocie wyrobami stalowymi.
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Mini­strze! Naszymi pytaniami kierowanymi do Minister­stwa Finansów zwracamy uwagę na narastający od dwóch lat nielegalny proceder w obrocie stalą zbro­jeniową polegający na wyłudzaniu podatku VAT. Problem ten najbardziej dotyka huty funkcjonujące w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zawierciu, Warszawie i Sosnowcu.
Wyłudzanie podatku VAT realizowane jest w Pol­sce na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że stal jest rzekomo wywożona do jednego z krajów Unii Europejskiej, lecz w praktyce w ogóle nie opuszcza granic Polski. Drugi sposób polega na sprzedaży sta­li z importu poprzez spółki, tzw. słupy, które znikają przed zapłaceniem VAT-u, co pozwala na sprzedaż stali zbrojeniowej po znacznie niższych cenach. Jak oceniają eksperci, obecnie w Polsce 40% rynku stali zainfekowane jest tym nielegalnym procederem. Taka sytuacja powoduje znaczne straty dla budżetu państwa. Ponadto niszczy to konkurencyjność rynku stali i działa wyniszczająco na uczciwych producen­tów stali, którzy poczynili duże nakłady inwestycyj­ne. W swej konsekwencji rzutuje to także na budżety miast, gdzie głównym dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości. Na przykład w Ostrowcu Świętokrzyskim pobierany jest on od największego pracodawcy, którym jest Celsa Huta Ostrowiec. Jeśli tak dalej będzie, jeszcze w tym roku mogą zniknąć producenci stali zbrojeniowej w Polsce.
I pytanie: Jakie są obecnie efekty działania resor­tu finansów od czasu złożenia przeze mnie interpe­lacji w ubiegłym roku w lipcu i jakie działania legis­lacyjne są aktualnie podejmowane, łącznie z harmo­nogramem prac uszczelniających ten proceder?
 
Komisja Skarbu Państwa o sytuacji w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych
2013-03-20
 

Dzisiaj (środa, 20 marca) w Sejmie RP na wniosek świętokrzyskich parlamentarzystów PiS odbyło się Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa.  Zebranie zostało zwołane "w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień Ministra Skarbu Państwa na temat realnej możliwości uzyskania przez Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych pomocy finansowej rządu w związku z tragiczną sytuacją firmy, spowodowaną źle przeprowadzoną prywatyzacją." W spotkaniu uczestniczył Poseł Jarosław Rusiecki oraz Związki Zawodowe Solidarność.
Załoga Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych sprzeciwia się  podjętej w 2011 roku decyzji o prywatyzacji doskonale prosperującej firmy, która w niecały rok po prywatyzacji stała się bankrutem. Dzisiaj Kieleckie Kopalnie są w upadłości układowej. Skarb Państwa zalega firmie 63 mln zł z tytułu dostaw kruszywa na budowę autostrad.
 
"Prezydent z wizją i pasją" - materiał Ostrowiec.TV
2013-03-19
 

 
Prezydent Wojciech Lubawski w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-03-18
 18 marca 2013 roku na zaproszenie Posła Jarosława Rusieckiego do Ostrowca Świętokrzyskiego przybył Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski. W ramach Powiatowego Instytutu Samorządowego zgromadzeni wysłuchali wykładu Prezydenta Wojciecha Lubawskiego na temat: "Prezydent z wizją i pasją", po którym mogli zadawać pytania dotyczące interesujących ich zagadnień. W ramach Ostrowieckiego Instytutu, pełniącego rolę informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców oraz samorządowców przewidziane są kolejne spotkania.
 
Wystawa Zielony Karnawał i Tęczowe dziedzictwo w Ostrowcu
2013-03-17
 

17 marca br. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego asystent Artur Głąb wziął udział w podwójnym wernisażu w ostrowieckim Pałacu Wielopolskich.  Tego dnia miało miejsce otwarcie dwóch wystaw "Krakowski Zielony Karnawał" i "Tęczowe dziedzictwo-szkło artystyczne". Warto być i wczuć się w klimat prawdziwego krakowskiego odpustu a także obejrzeć prześwietne szklane dzieła z Huty Szkła Artystycznego z Rymanowa.
 
Poseł Rusiecki w Radio Kielce
2013-03-17
 

17 marca 2013 roku Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział w debacie audycji radiowej "Studio polityczne". Uczestnicy programu komentowali propozycje "Platformy Oburzonych" czyli  Zjazdu prawie 100 organizacji krytykujących rządy Donalda Tuska, który odbywał się 16 marca br. w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Platforma Oburzonych, bo tak nazwali się zebrani, domagali się takiej zmiany prawa, która nakaże rządzącym przeprowadzanie referendów, jeśli tylko obywatele zbiorą wystarczającą liczbę podpisów. Chcą zmienić konstytucję tak, aby to głos społeczeństwa był dla polityków decydujący. Poseł PiS Jarosław Rusiecki odniósł się do tematu debaty mówiąc, że "Ta konferencja była przejawem tego, że w Polsce dzieje się źle. Jednocześnie to forma sprzeciwu wobec tego, co w Sejmie wyprawia Platforma Obywatelska i PSL"
 
Zebranie Rady Osiedla "Śródmieście"
2013-03-15
 

15 marca 2013 r. Jarosław Rusiecki Poseł na Sejm RP uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla "Śródmieście". Na zebranie licznie przybyli mieszkańcy Osiedla a także radny Prawa i Sprawiedliwości Jan Edward Kunat.
 
Wiceprezes PiS Beata Szydło w Kielcach
2013-03-14
 

 
14 marca 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki towarzyszył wizycie Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości - Poseł Beacie Szydło w Kielcach. Wizyta rozpoczęła od spotkania z parlamentarzystami PiS w kieleckim biurze. Kolejnym punktem było otwarcie i poświęcenie nowej siedziby Biura Poselsko-Senatorskiego (Al. IX Wieków Kielc 2a). Następnie odbyło się Posiedzenie Zarządu Okręgowego Świętokrzyskiej Organizacji PiS. Na zakończenie wizyty, Wiceprezes Beata Szydło w gronie świętokrzyskich parlamentarzystów PiS spotkała z mieszkańcami Kielc w restauracji "Czardasz".
 
Zebranie Rady Osiedla "Ogrody"
2013-03-13
 

13 marca br. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego asystent Artur Głąb wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla "Ogrody". Na zebranie licznie przybyli mieszkańcy Osiedla a także radni Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Duda i Dariusz Kaszuba. Ostrą dyskusjęna posiedzeniu Rady wywołał temat wysokości opłat (uchwalonych głosami radnych koalicji miejskiej TOS-PO-SLD) jakie ponosić będą mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego w związku z utrzymaniem czystości i porządku w mieście.
 
Moim zdaniem
Sonda
Jak oceniasz politykę zagraniczną rządu?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Polecamy
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.