Biuro Senatora
Biuro Senatora
Jarosława Rusieckiego
Prawo i Sprawiedliwość


Aleja Jana Pawła II 65 E
27-400 Ostrowiec Św.
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 263-41-11
fax (41) 263-41-11
biurorusiecki@tlen.pl
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Krakowie
2013-04-23
 


W dniach 23, 24 kwietnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki zasiadający w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu Komisji w Krakowie. Porządek posiedzenia przewiduje rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych społeczności romskiej zamieszkałej na terenie województwa małopolskiego. Wtorkowe posiedzenie obejmuje także spotkanie z władzami lokalnymi oraz społecznością romską w Limanowej i Łącku. 24 kwietnia Posłowie odbędą wizytę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży oraz spotkają się z przedstawicielami mniejszości romskiej w siedzibie Stowarzyszenia Romów w Polsce w Oświęcimiu.
 
Prezentacja drugiego tomu Encyklopedii Solidarności
2013-04-22
 

22 kwietnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział w prezentacji drugiego tomu wydawnictwa "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989". Promocja wydawnictwa miała miejsce na spotkaniu w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach przy ul. Zamkowej 5. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia "Pokolenie" i Instytutu Pamięci Narodowej. Obejmuje życiorysy działaczy, hasła regionów "Solidarności", organizacji, drukarni, prasy podziemnej i kultury niezależnej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prezes IPN dr Łukasz Kamiński i Redaktor Naczelny II tomu "Encyklopedii" dr Grzegorz Waligóra.
 
Świętokrzyscy Parlamentarzyści PiS na Placu Artystów
2013-04-22
 

22 kwietnia br. Posłowie Jarosław Rusiecki, Krzysztof Lipiec i senator Krzysztof Słoń przekonywali w bezpośrednim kontakcie mieszkańców Kielc do racji Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzyści rozdawali Wyborcom spotkanym na ulicy Sienkiewicza gazetę "Jaka Polska" wydaną przez Prawo i Sprawiedliwość.
 
Wspólna konferencja prasowa w Kielcach
2013-04-22
 

22 kwietnia br. w Biurze Poselsko-Senatorskim w Kielcach odbyła się konferencja prasowa parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji udział wzięli posłowie Jarosław Rusiecki i Krzysztof Lipiec oraz senator Krzysztof Słoń. Parlamentarzyści podsumowali ostatnią wizytę w świętokrzyskim pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego. Wyrazili radość ze zwycięstwa Bolesława Piechy w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu rybnickim. Posłowie poinformowali też o przyjęciu ustawy łagodzącej wymogi dostępu do 50 zawodów, czyli pierwszą transzę deregulacji.
 
Jarosław Kaczyński w Skarżysku-Kamiennej
2013-04-21
 

 
W sprawie sytuacji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych
2013-04-19
 

18 kwietnia 2013 r.  Poseł Jarosław Rusiecki w czasie 38. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w punkcie 16 porządku dziennego zabrał głos w sprawie sytuacji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych.
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Te pytania, któ­re przed chwilą padły, są rzeczywiście niezwykle waż­ne, ale szanowni państwo, czy pracownik Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, firmy ze stuletnim doświadczeniem w wydobywaniu bogactw mineral­nych ziemi świętokrzyskiej, ziemi kieleckiej, zadawał sobie pytanie, dlaczego jego firmę, która ma majątek liczący kilkadziesiąt milionów, która ma na koncie 8 mln zł, kupuje firma, której kapitał założycielski wynosi 5 tys. zł, a zyski są transferowane w niewiado­mych kierunkach, tak to powiem, chociaż myślę, że to powinno być dokładnie zbadane. On sobie zadaje py­tanie w tej chwili, gdy nie ma pieniędzy na utrzy­manie swojej rodziny, jak żyć, panowie puryści z PO i z PSL-u, którzy zadajecie pytanie, jak to się mogło stać w demokratycznym państwie prawa, gdzie ta fir­ma została praktycznie położona. 20 marca odbyło się posiedzenie Komisji Skarbu Państwa, gdzie nowy pre­zes i przedstawiciele załogi nakreślili pewien plan wyjścia z kryzysu dla tej firmy. Czy pan minister transportu jest zorientowany w możliwości pomocy tej firmie, która jest w grupie DSS?
Panie ministrze, myślę, że powinien pan zadać sobie strategiczne pytanie w kontekście dyskusji sprzed tego punktu: Czy jest pan dyrektorem do roz­wiązywania problemów w sposób kompetentny, czy jest pan politykiem, wiceministrem, jednym z sied­miu w ministerstwie transportu? Dziękuję bardzo.
 
Konferencja naukowa Powstanie Styczniowe 1863 - 2013
2013-04-19
 

19 kwietnia 2013 r.asystent Artur Głąb uczestniczył w Konferencji Naukowej Powstanie Styczniowe 1863 - 2013, która odbywała się pod honorowym patronatem Jarosława Rusieckiego Posła na Sejm RP. Organizatorami konferencji, która odbywała się w ostrowieckim Liceum Nr II im. Joachima Chreptowicza byli: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św. oraz Liceum Ogólnokształcące Nr II. Podczas konferencji mówiono o zrywie powstańczym z 1863 r., powstaniu styczniowym w oczach Rosjan, ujęciu powstania w literaturze polskiej. Przywołano także wspomnienia powstańcze z terenu Ostrowca i Opatowa. Reprezentujący Posła na Sejm RP Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb odczytał list okolicznościowy skierowany do uczestników konferencji.
 
Szanowni Państwo
Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w konferencji naukowej Powstanie Styczniowe 1863 - 2013. Z wielką satysfakcją objąłem nad nią patronat honorowy, jako Poseł pracujący w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Niestety obowiązek uczestniczenia w obradach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu dzisiejszym, uniemożliwił mi przebywanie z Państwem.
            Spotykamy się dzisiaj, w Roku Obchodów 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, aby oddać hołd i głęboki szacunek wszystkim uczestnikom bohaterskich zmagań o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.
Ziemia Świętokrzyska w wyjątkowy sposób związana jest z Powstaniem Styczniowym. Polana Langiewicza uważana jest powszechnie za miejsce obozowania oddziałów powstańczych, dowodzonych przez generała Mariana Langiewicza. Okolice Obozu Langiewicza były także schronieniem dla partyzantów podczas II wojny światowej. W  1939 r. zatrzymał się tu ze swoim oddziałem mjr Henryk Dobrzański "Hubal", a w 1943 r. stacjonował ze swym Zgrupowaniem  absolwent Waszej Szkoły-  Jan Piwnik "Ponury".
Na terenie naszego miasta istnieje wiele pamiątek narodowych przypominających wydarzenia z 1863 i 1864 roku - figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej przy ul. Romualda Traugutta, tablica pamiątkowa przy dawnej Cukrowni "Częstocice", pomnik przy ul. Hubalczyków, kolegiacie św. Michała Archanioła, cmentarzu parafialnym w Denkowie i Szewnie oraz Sudole. Także w nazwach ulic, jak wspomnianej już ul. Romualda Traugutta, dyktatora powstania, odnajdujemy troskę o zachowanie w pamięci tamtych wydarzeń, miejsc i postaci.
Gratuluję Państwu organizacji konferencji związanej z tak istotnym tematem. Życzę Państwu i całej społeczności szkolnej owocnego i ciekawego spotkania.
 
Z wyrazami najwyższego szacunku
Jarosław Rusiecki
Poseł na Sejm RP
Ostrowiec Świętokrzyski, 19 kwietnia 2013 r.
 
Poseł Jarosław Rusiecki z uczniami ostrowieckiej PSP 5 zwiedzających Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
2013-04-18
 

 
17 - 19 kwietnia 2013 r. 38. posiedzenie Sejmu RP
2013-04-17
 

W dniach 17 - 19 kwietnia 2013 roku
Poseł Jarosław Rusiecki bierze udział w 38. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Porządek obrad na stronie Sejmu RP

Transmisja z sali posiedzeń Sejmu

 
Piotr Duda, szef "Solidarności" w Ostrowcu
2013-04-16
 

16 kwietnia 2013 reprezentujący Posła na Sejm RP Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w spotkaniu z Przewodniczącym Komisji Krajowej "Solidarności" Piotrem Dudą. Podczas spotkania z ostrowczanami poruszone zostały problemy pracownicze i społeczne.
 
Konkurs poezji Wisławy Szymborskiej
2013-04-16
 

16 kwietnia 2013 r. w imieniu Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb zasiadał w jury konkursowym Międzyszkolnego Konkursu Poezji Wisławy Szymborskiej. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli polonistów Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Ostrowcu Św. I miejsce w konkursie zdobył Konrad Dzik za recytację wiersza Wisławy Szymborskiej "Uśmiechnięty".
 
Spotkanie z Świętokrzyskim Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Działkowców
2013-04-15
 

15 kwietnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki spotkał się w Kielcach z Panem Janem Stańczykiem - przedstawicielem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców. Spotkanie miało na celu omówienie obecnej sytuacji Działkowców, Ogrodów i Związku, przedstawienie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, projektów zgłoszonych przez inne partie polityczne, oraz dialog z KP PiS w sprawie poparcia dla inicjatywy obywatelskiej.
W dyskusji, Poseł Jarosław Rusiecki podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są działki dla ich użytkowników, często stanowiąc nie tylko miejsce ich odpoczynku, ale także dodatkowe źródło dochodu w rodzinie i miejsce ekologicznej uprawy warzyw oraz owoców. Funkcje te wymienił jako fundament idei ogrodnictwa działkowego, podkreślając ich znaczenie nie tylko dla samych działkowców, ale także dla miast i społeczności miejskich w ogóle. Poseł wspomniał o tradycjach działkowych w swojej rodzinie.
W dyskusji na temat projektów ustaw rozważano zagrożenia, jakie niosą za sobą szkodliwe propozycje Platformy Obywatelskiej oraz mocno krytykowane przez środowisko działkowców intencje przyświecające autorom regulacji zaproponowanych przez posła Andrzeja Derę i Solidarną Polskę.
Podczas rozmowy na temat obywatelskiego projektu ustawy o ROD Poseł Jarosław Rusiecki położył szczególny nacisk na fakt, że propozycje te są wyrazem woli obywateli. Z uwagi na to są bardzo cenne i należy szczególnie się nad nimi pochylić i nie pozwolić na ich marginalizację oraz lekceważenie, czy wręcz "zaginięcie" podczas procedury legislacyjnej. Przedyskutowano także działania zespołu PiS ds. ogrodnictwa działkowego na czele z Posłem B. Kownackim, wskazując na jego dialog z działkowcami i zrozumienie ich potrzeb. Parlamentarzysta wyraził zadowolenie z faktu, że propozycje PZD oraz poglądy reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości w kwestii obrony polskich działkowców stały się zbieżne. Zgodnie stwierdzono, że w tej bardzo ważnej społecznie kwestii należy przede wszystkim zadbać o dobro obywateli.
Poseł PiS potwierdził, znaną już bardzo dobrze w środowisku działkowców sytuację, iż presja na uwolnienie terenów ROD ze strony niektórych dużych samorządów i firm deweloperskich jest z każdym dniem większa i tylko gwarancje ustawowe mogą skutecznie temu przeciwdziałać.
 
Wspólna konferencja prasowa w Kielcach
2013-04-15
 

15 kwietnia br. w Biurze Poselsko-Senatorskim w Kielcach odbyła się konferencja prasowa parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji udział wzięli posłowie Jarosław Rusiecki, Krzysztof Lipiec i Maria Zuba.
 
DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR KATYNIA w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-04-13
 

13 kwietnia 2013 roku, w Ostrowcu obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Z tej okazji odprawiona została Msza Święta w kościele pw. NSJ w Ostrowcu Św. w intencji Ojczyzny, a pod pomnikiem Katyńskim złożono kwiaty i znicze. Reprezentujący Posła na Sejm RP Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb odczytał list okolicznościowy skierowany do uczestników religijno-patriotycznej uroczystości. - 10 kwietnia 2013 r. obchodziliśmy trzecią rocznicę tragedii smoleńskiej, w której zginął śp. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Jego małżonka Maria, Wicepremier Przemysław Gosiewski oraz wszyscy zmierzający na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Dziś przeżywamy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, dzień w którym oddajemy hołd ofiarom Kozielska, Starobielskia i Ostaszkowa.
 
Posiedzenie KP PiS w Rybniku
2013-04-13
 

W dniach 12-14 kwietnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu KP PiS na Śląsku w Rybniku. Parlamentarzyści przyjęli trzy stanowiska: sprzeciw wobec planów rządu PO-PSL likwidacji emerytur górniczych; sprzeciw wobec ograniczeń związanych z wydobyciem węgla, które są dla Polski wyjątkowo niekorzystne; postulat renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego.
 
Moim zdaniem
Sonda
Jak oceniasz politykę zagraniczną rządu?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Polecamy
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.