Biuro Senatora
Biuro Senatora
Jarosława Rusieckiego
Prawo i Sprawiedliwość


Aleja Jana Pawła II 65 E
27-400 Ostrowiec Św.
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 263-41-11
fax (41) 263-41-11
biurorusiecki@tlen.pl
Obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego w Rudzie Kościelnej poświęcone dwóm powstańcom - Andrzejowi Listkowi i Janowi Kruczkowskiemu
2013-04-28
 

 
Posłowie Komisji Kultury w Lublinie
2013-04-26
 


W dniach 25, 26 kwietnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki zasiadający w Komisji Kultury i Środków Przekazu uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu Komisji w Lublinie. W czwartek parlamentarzyści spotkali się z władzami miasta i województwa oraz odwiedzili m.in. Teatr Stary, Teatr Andersena, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".  W piątek obrady Komisji toczyły się w gmachu Trybunału Koronnego. Były one poświęcone organizowaniu i finansowaniu rewaloryzacji zabytków oraz skuteczności obecnego stanu organizacyjnego służb konserwatorskich.
 
"Talenty Ostrowieckie"
2013-04-26
 

26 kwietnia 2013 r. w imieniu Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb zasiadał w jury konkursu "Talenty Ostrowieckie" zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum nr 2 i nr 5 w Ostrowcu Św. "Talenty" to konkurs, w którym uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich rywalizują w czterech kategoriach: śpiew, gra na instrumentach, recytacja i open. Nagrodę specjalną dla Jakuba Jagiełło - ucznia II L.O. im. J. Chreptowicza ufundował Poseł Jarosław Rusiecki.
 
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Krakowie
2013-04-23
 


W dniach 23, 24 kwietnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki zasiadający w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu Komisji w Krakowie. Porządek posiedzenia przewiduje rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych społeczności romskiej zamieszkałej na terenie województwa małopolskiego. Wtorkowe posiedzenie obejmuje także spotkanie z władzami lokalnymi oraz społecznością romską w Limanowej i Łącku. 24 kwietnia Posłowie odbędą wizytę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży oraz spotkają się z przedstawicielami mniejszości romskiej w siedzibie Stowarzyszenia Romów w Polsce w Oświęcimiu.
 
Prezentacja drugiego tomu Encyklopedii Solidarności
2013-04-22
 

22 kwietnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział w prezentacji drugiego tomu wydawnictwa "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989". Promocja wydawnictwa miała miejsce na spotkaniu w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach przy ul. Zamkowej 5. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia "Pokolenie" i Instytutu Pamięci Narodowej. Obejmuje życiorysy działaczy, hasła regionów "Solidarności", organizacji, drukarni, prasy podziemnej i kultury niezależnej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prezes IPN dr Łukasz Kamiński i Redaktor Naczelny II tomu "Encyklopedii" dr Grzegorz Waligóra.
 
Świętokrzyscy Parlamentarzyści PiS na Placu Artystów
2013-04-22
 

22 kwietnia br. Posłowie Jarosław Rusiecki, Krzysztof Lipiec i senator Krzysztof Słoń przekonywali w bezpośrednim kontakcie mieszkańców Kielc do racji Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzyści rozdawali Wyborcom spotkanym na ulicy Sienkiewicza gazetę "Jaka Polska" wydaną przez Prawo i Sprawiedliwość.
 
Wspólna konferencja prasowa w Kielcach
2013-04-22
 

22 kwietnia br. w Biurze Poselsko-Senatorskim w Kielcach odbyła się konferencja prasowa parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji udział wzięli posłowie Jarosław Rusiecki i Krzysztof Lipiec oraz senator Krzysztof Słoń. Parlamentarzyści podsumowali ostatnią wizytę w świętokrzyskim pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego. Wyrazili radość ze zwycięstwa Bolesława Piechy w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu rybnickim. Posłowie poinformowali też o przyjęciu ustawy łagodzącej wymogi dostępu do 50 zawodów, czyli pierwszą transzę deregulacji.
 
Jarosław Kaczyński w Skarżysku-Kamiennej
2013-04-21
 

 
W sprawie sytuacji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych
2013-04-19
 

18 kwietnia 2013 r.  Poseł Jarosław Rusiecki w czasie 38. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w punkcie 16 porządku dziennego zabrał głos w sprawie sytuacji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych.
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Te pytania, któ­re przed chwilą padły, są rzeczywiście niezwykle waż­ne, ale szanowni państwo, czy pracownik Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, firmy ze stuletnim doświadczeniem w wydobywaniu bogactw mineral­nych ziemi świętokrzyskiej, ziemi kieleckiej, zadawał sobie pytanie, dlaczego jego firmę, która ma majątek liczący kilkadziesiąt milionów, która ma na koncie 8 mln zł, kupuje firma, której kapitał założycielski wynosi 5 tys. zł, a zyski są transferowane w niewiado­mych kierunkach, tak to powiem, chociaż myślę, że to powinno być dokładnie zbadane. On sobie zadaje py­tanie w tej chwili, gdy nie ma pieniędzy na utrzy­manie swojej rodziny, jak żyć, panowie puryści z PO i z PSL-u, którzy zadajecie pytanie, jak to się mogło stać w demokratycznym państwie prawa, gdzie ta fir­ma została praktycznie położona. 20 marca odbyło się posiedzenie Komisji Skarbu Państwa, gdzie nowy pre­zes i przedstawiciele załogi nakreślili pewien plan wyjścia z kryzysu dla tej firmy. Czy pan minister transportu jest zorientowany w możliwości pomocy tej firmie, która jest w grupie DSS?
Panie ministrze, myślę, że powinien pan zadać sobie strategiczne pytanie w kontekście dyskusji sprzed tego punktu: Czy jest pan dyrektorem do roz­wiązywania problemów w sposób kompetentny, czy jest pan politykiem, wiceministrem, jednym z sied­miu w ministerstwie transportu? Dziękuję bardzo.
 
Konferencja naukowa Powstanie Styczniowe 1863 - 2013
2013-04-19
 

19 kwietnia 2013 r.asystent Artur Głąb uczestniczył w Konferencji Naukowej Powstanie Styczniowe 1863 - 2013, która odbywała się pod honorowym patronatem Jarosława Rusieckiego Posła na Sejm RP. Organizatorami konferencji, która odbywała się w ostrowieckim Liceum Nr II im. Joachima Chreptowicza byli: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św. oraz Liceum Ogólnokształcące Nr II. Podczas konferencji mówiono o zrywie powstańczym z 1863 r., powstaniu styczniowym w oczach Rosjan, ujęciu powstania w literaturze polskiej. Przywołano także wspomnienia powstańcze z terenu Ostrowca i Opatowa. Reprezentujący Posła na Sejm RP Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb odczytał list okolicznościowy skierowany do uczestników konferencji.
 
Szanowni Państwo
Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w konferencji naukowej Powstanie Styczniowe 1863 - 2013. Z wielką satysfakcją objąłem nad nią patronat honorowy, jako Poseł pracujący w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Niestety obowiązek uczestniczenia w obradach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu dzisiejszym, uniemożliwił mi przebywanie z Państwem.
            Spotykamy się dzisiaj, w Roku Obchodów 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, aby oddać hołd i głęboki szacunek wszystkim uczestnikom bohaterskich zmagań o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.
Ziemia Świętokrzyska w wyjątkowy sposób związana jest z Powstaniem Styczniowym. Polana Langiewicza uważana jest powszechnie za miejsce obozowania oddziałów powstańczych, dowodzonych przez generała Mariana Langiewicza. Okolice Obozu Langiewicza były także schronieniem dla partyzantów podczas II wojny światowej. W  1939 r. zatrzymał się tu ze swoim oddziałem mjr Henryk Dobrzański "Hubal", a w 1943 r. stacjonował ze swym Zgrupowaniem  absolwent Waszej Szkoły-  Jan Piwnik "Ponury".
Na terenie naszego miasta istnieje wiele pamiątek narodowych przypominających wydarzenia z 1863 i 1864 roku - figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej przy ul. Romualda Traugutta, tablica pamiątkowa przy dawnej Cukrowni "Częstocice", pomnik przy ul. Hubalczyków, kolegiacie św. Michała Archanioła, cmentarzu parafialnym w Denkowie i Szewnie oraz Sudole. Także w nazwach ulic, jak wspomnianej już ul. Romualda Traugutta, dyktatora powstania, odnajdujemy troskę o zachowanie w pamięci tamtych wydarzeń, miejsc i postaci.
Gratuluję Państwu organizacji konferencji związanej z tak istotnym tematem. Życzę Państwu i całej społeczności szkolnej owocnego i ciekawego spotkania.
 
Z wyrazami najwyższego szacunku
Jarosław Rusiecki
Poseł na Sejm RP
Ostrowiec Świętokrzyski, 19 kwietnia 2013 r.
 
Poseł Jarosław Rusiecki z uczniami ostrowieckiej PSP 5 zwiedzających Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
2013-04-18
 

 
17 - 19 kwietnia 2013 r. 38. posiedzenie Sejmu RP
2013-04-17
 

W dniach 17 - 19 kwietnia 2013 roku
Poseł Jarosław Rusiecki bierze udział w 38. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Porządek obrad na stronie Sejmu RP

Transmisja z sali posiedzeń Sejmu

 
Piotr Duda, szef "Solidarności" w Ostrowcu
2013-04-16
 

16 kwietnia 2013 reprezentujący Posła na Sejm RP Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w spotkaniu z Przewodniczącym Komisji Krajowej "Solidarności" Piotrem Dudą. Podczas spotkania z ostrowczanami poruszone zostały problemy pracownicze i społeczne.
 
Konkurs poezji Wisławy Szymborskiej
2013-04-16
 

16 kwietnia 2013 r. w imieniu Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb zasiadał w jury konkursowym Międzyszkolnego Konkursu Poezji Wisławy Szymborskiej. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli polonistów Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Ostrowcu Św. I miejsce w konkursie zdobył Konrad Dzik za recytację wiersza Wisławy Szymborskiej "Uśmiechnięty".
 
Spotkanie z Świętokrzyskim Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Działkowców
2013-04-15
 

15 kwietnia 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki spotkał się w Kielcach z Panem Janem Stańczykiem - przedstawicielem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców. Spotkanie miało na celu omówienie obecnej sytuacji Działkowców, Ogrodów i Związku, przedstawienie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, projektów zgłoszonych przez inne partie polityczne, oraz dialog z KP PiS w sprawie poparcia dla inicjatywy obywatelskiej.
W dyskusji, Poseł Jarosław Rusiecki podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są działki dla ich użytkowników, często stanowiąc nie tylko miejsce ich odpoczynku, ale także dodatkowe źródło dochodu w rodzinie i miejsce ekologicznej uprawy warzyw oraz owoców. Funkcje te wymienił jako fundament idei ogrodnictwa działkowego, podkreślając ich znaczenie nie tylko dla samych działkowców, ale także dla miast i społeczności miejskich w ogóle. Poseł wspomniał o tradycjach działkowych w swojej rodzinie.
W dyskusji na temat projektów ustaw rozważano zagrożenia, jakie niosą za sobą szkodliwe propozycje Platformy Obywatelskiej oraz mocno krytykowane przez środowisko działkowców intencje przyświecające autorom regulacji zaproponowanych przez posła Andrzeja Derę i Solidarną Polskę.
Podczas rozmowy na temat obywatelskiego projektu ustawy o ROD Poseł Jarosław Rusiecki położył szczególny nacisk na fakt, że propozycje te są wyrazem woli obywateli. Z uwagi na to są bardzo cenne i należy szczególnie się nad nimi pochylić i nie pozwolić na ich marginalizację oraz lekceważenie, czy wręcz "zaginięcie" podczas procedury legislacyjnej. Przedyskutowano także działania zespołu PiS ds. ogrodnictwa działkowego na czele z Posłem B. Kownackim, wskazując na jego dialog z działkowcami i zrozumienie ich potrzeb. Parlamentarzysta wyraził zadowolenie z faktu, że propozycje PZD oraz poglądy reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości w kwestii obrony polskich działkowców stały się zbieżne. Zgodnie stwierdzono, że w tej bardzo ważnej społecznie kwestii należy przede wszystkim zadbać o dobro obywateli.
Poseł PiS potwierdził, znaną już bardzo dobrze w środowisku działkowców sytuację, iż presja na uwolnienie terenów ROD ze strony niektórych dużych samorządów i firm deweloperskich jest z każdym dniem większa i tylko gwarancje ustawowe mogą skutecznie temu przeciwdziałać.
 
Moim zdaniem
Sonda
Jak oceniasz politykę zagraniczną rządu?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Polecamy
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.