Biuro Senatora
Biuro Senatora
Jarosława Rusieckiego
Prawo i Sprawiedliwość


Aleja Jana Pawła II 65 E
27-400 Ostrowiec Św.
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 263-41-11
fax (41) 263-41-11
biurorusiecki@tlen.pl
Sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego
2013-10-29
 

29 października 2013 r. obradowała Rada Powiatu Ostrowieckiego. W sesji wziął udział Jarosław Rusiecki Poseł na Sejm RP. Głównym tematem sesji było przedstawienie informacji nt. działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostrowieckim. Obok stałych punktów porządku obrad radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość skierowali szereg zapytań i interpelacji.
 
III Świętokrzyska Debata Gospodarcza
2013-10-28
 


W poniedziałek (28.10) w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbywała się w III Świętokrzyska Debata Gospodarcza, w której uczestniczył
Poseł Jarosław Rusiecki. Organizatorem spotkania był Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN.
Trzecia edycja debaty poświęconej przyszłości gospodarczej i społecznej regionu nawiązywała do obszarów tematycznych poprzednich edycji, ale jednocześnie skoncentrowana była na następujących zagadnieniach: Kwestie podatkowe, w tym m.in. VAT oraz CIT, Ubezpieczenia społeczne (zmiany w systemie emerytalnym), Działania deregulacyjne i antykryzysowe, Priorytety gospodarcze partii politycznych.
 
O aktywności społecznej mieszkańców świętokrzyskiego
2013-10-28
 

W poniedziałek 28 października 2013 roku Poseł Jarosław Rusiecki bierze udział w  konferencji pt. "Aktywność społeczna mieszkańców województwa świętokrzyskiego", odbywającej się w  Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Uczestnicy konferencji rozmawiali o roli aktywności społecznej w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Zostały przedstawione m. in. wyniki badań nad tą aktywnością na terenie województwa świętokrzyskiego, a także metody aktywizacji. Celem spotkania było zaakcentowanie korzyści płynących z budowania postaw obywatelskich w środowisku lokalnym. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych, a także  praktycy na co dzień organizujący pomoc dla osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zabierając glos w dyskusji Poseł Jarosław Rusiecki zwrócił uwagę, że społeczne zaangażowanie mieszkańców jest na bardzo niskim poziomie (10%). Prawdopodobnie czynnikiem najważniejszym tak niskiej aktywności jest brak wiary w sens i skuteczność grupowego działania na rzecz dobra wspólnego. A przecież aktywność społeczna może być kluczem do zmian oraz do podejmowania działań służących najbliższemu otoczeniu, rodzinie, sąsiedztwu, wsi.
 
Spotkanie Budowlanych powiatu ostrowieckiego
2013-10-25
 

25 października 2013 roku Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział w obchodach Dnia Budowlanych Powiatu Ostrowieckiego.  Spotkanie rozpoczęło wystąpienie okolicznościowe nt. działalności samorządu zawodowego oraz realizacja inwestycji w Ostrowcu Św. Następnie miała miejsce debata problemowa pt. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i kolejowych w Ostrowcu Św. Zabierając głos Poseł Jarosław Rusiecki gratulował budowlańcom wielu osiągnięć zawodowych oraz sukcesów organizacyjnych w funkcjonowaniu Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. - Świadczą o tym nowe obiekty użyteczności publicznej, osiedla mieszkaniowe, drogi, mosty i inwestycje liniowe.
 
Spotkanie w ostrowieckim Stowarzyszeniem "Jaskółka"
2013-10-25
 

Tego samego dnia, 25 października Poseł Jarosław Rusiecki brał udział w spotkaniu ostrowieckiego Stowarzyszenia "Jaskółka", którego podstawową działalnością jest prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Osiedlowym Domu Kultury. Całemu spotkaniu towarzyszyła znakomita atmosfera, głownie za sprawą dzieci, które przygotowały ciekawy program artystyczny.
 
20 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Rzeczki w Ostrowcu Św.
2013-10-25
 

W piątek, 25 października 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w Jubileuszu 20-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W sowim przemówieniu Poseł Jarosław Rusiecki złożył wyrazy szacunku i wdzięczności kierownictwu, za tworzenie atmosfery ciepła, życzliwości i zrozumienia; personelowi sprawującemu bezpośrednią opiekę za troskę, pomoc i okazywanie serca osobom niepełnosprawnym. 
- Dzięki Państwa wysiłkom, wychowankowie Warsztatu Terapii Zajęciowej cieszą się pełnią życia. Wasze zaangażowanie oraz doświadczenie sprawiają, że jesteście Państwo bardzo cennym partnerem w przedsięwzięciach, które w istocie są służbą drugiemu człowiekowi. Jak powiedział Kardynał Stefan Wyszyński "Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek umie służyć" - powiedział parlamentarzysta.
 
Zespół smoleński z udziałem prof. Chrisa Cieszewskiego
2013-10-24
 


W dniu dzisiejszym, 24.10.2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczy
w kolejnym posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. zbadania katastrofy smoleńskiej. Podczas posiedzenia swoją prezentację przedstawia prof. Chris Cieszewski.
 
22 - 24 października 2013 r. 52. Posiedzenie Sejmu RP
2013-10-22
 

W dniach 22 - 24 października 2013 r.
Poseł Jarosław Rusiecki bierze udział w 52. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Porządek obrad na stronie Sejmu RP

Transmisja z sali posiedzeń Sejmu
 
Uroczystości Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
2013-10-19
 

Uroczystości ku czci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki są obchodzone każdego roku dnia 19 października. Data ta nie została wybrana przypadkowo. Dokładnie 29 lat temu, 19 października 1984 r. w Górsku koło Torunia zatrzymali księdza Jerzego Popiełuszkę funkcjonariusze SB, bestialsko pobili, skrępowali, zakneblowali i wrzucili do bagażnika samochodu. Ksiądz Jerzy nie przeżył tortur. Jego ciało z workiem kamieni utopiono w Wiśle we Włocławku.
Dziś, po 29 latach od tych tragicznych chwil, które przeniknęły nasze serca grozą, ale jednocześnie głęboką wiarą, przeżywaliśmy w Ostrowcu Świętokrzyskim rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Uroczystość rozpoczęła się w Kolegiacie św. Michała Archanioła Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. W dalszej części uroczystości, zgromadzeni przeszli pod pomnik poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. Tam po odśpiewaniu pieśni "Ojczyzno ma" i wspólnej modlitwie Poseł Jarosław Rusiecki złożył wiązankę kwiatów.
 
Wernisaż wystawy Franciszka Maśluszczaka
2013-10-18
 

W piątek, 18 października 2013 r. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w otwarciu wystawy "rysunek/malarstwo" Franciszka Maśluszczaka. Wernisaż miał miejsce w ostrowieckim Biurze Wystaw Artystycznych. Malarstwo Franciszka Maśluszczaka jest z założenia metaforyczne; maluje ludzi o zdeformowanych proporcjach, na tle odrealnionego pejzażu. Charakterystyczne postacie z obrazów artysty to liryczne, zagubione, nieśmiałe osoby pełne smutku i swoistego komizmu.
 
Ostrowiec Świętokrzyski jako mała ojczyzna
2013-10-18
 

18 października Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w konferencji naukowej "Ostrowiec Świętokrzyski jako mała ojczyzna. W kręgu badań nad tożsamością regionalną". Konferencja odbywająca się w WSBiP składała się z sesji mówiących o regionalizmie i tożsamości regionalnej, tradycjach przemysłowych i kulturze robotniczej jako źródła tożsamości mieszkańców Ostrowca Św., ostrowieckości jako motywie twórczości i źródła kulturowego zakorzenienia.
 
Jubileusz 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Św.
2013-10-16
 


16 października 2013 r. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w obchodach Jubileuszu 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. W czasie uroczystości odbył się koncert galowy, w którym wystąpiły Świętokrzyskie "Bemolki" oraz Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej. Poseł Jarosław Rusiecki w liście skierowanym do Dyrektor Szkoły - Ewy Jurkowskiej - Siwiec życzył dalszych, wspaniałych sukcesów artystycznych i zawodowych oraz wiele pomyślności w życiu osobistym. - Jestem głęboko przekonany, że Szkoła oraz dorobek pracy Jej Pedagogów i Absolwentów na zawsze pozostaną trwałym dziedzictwem kulturalnym naszego Miasta oraz całego Powiatu Ostrowieckiego.
 
Posłowie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych n Podlasiu
2013-10-16
 


W dniach 15, 16 października 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki zasiadający w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu Komisji na Podlasiu. We wtorek parlamentarzyści rozpatrywali informacje Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa podlaskiego oraz na temat realizacji Strategii rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce. Następnie wizytowali Zespół Szkół z litewskim językiem nauczania "Żiburys". Później odbyli spotkanie ze społecznością litewską w siedzibie Fundacji im. Biskupa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski“ w Sejnach, a także wizytę w Ośrodku "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów".
W środę członkowie Komisji rozpoczęli dzień od spotkania z Muftim Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Następnie porządek dzienny przewiduje rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji nt. sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego, a także na temat działań podjętych w związku z aktami rasizmu i ksenofobii w 2013 roku na Podlasiu. Na zakończenie posłowie odbyli spotkanie z Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Kruszynianach, spotkanie z przedstawicielami mniejszości tatarskiej oraz zwiedzanie meczetu i mizaru w Kruszynianach.
 
Dzień Edukacji Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-10-15
 

W dniu 14 października 2013 r. odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas uroczystości Posła Jarosława Rusieckiego reprezentował asystent Artur Głąb, który złożył wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dzieła, jakim jest oświata, radości z osiągnięć w pracy zawodowej i powodzenia w życiu osobistym.
Dzień Edukacji Narodowej jest ważnym i wspaniałym świętem w polskim kalendarzu, gdyż w ponad dwustuletniej tradycji jest hołdem, co roku składanym pionierom edukacji polskiej młodzieży - Stanisławowi Staszicowi, Hugo Kołłątajowi oraz innym członkom Komisji Edukacji Narodowej, a także następnym pokoleniom nauczycieli i wychowawców, którzy z pełnym poświeceniem kształcili oraz wychowali w duchu patriotycznym i narodowym pokolenia młodych Polaków.
 
PiSowe ŚWIĘTOkrzyskie - Piekoszów 2013
2013-10-14
 

W niedzielę 13 października Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w święcie Świętokrzyskiej Organizacji Prawo i Sprawiedliwość PiS-owe ŚWIĘTOkrzyskie. W tym roku członkowie oraz sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z województwa świętokrzyskiego spotkali się w Piekoszowie. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która odprawiona została w piekoszowskim Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia z udziałem wielu mieszkańców Piekoszowa oraz członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, druga część uroczystości odbyła się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury na festynie rodzinnym. Podczas festynu zaprezentowano także kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w przedterminowych wyborach samorządowych, które odbędą się w Gminie Piekoszów 10 listopada br. Na czele drużyny Piekoszowskiej Inicjatywy Samorządowej (PIS), jako kandydat na wójta stoi Zbigniew Piątek - do niedawna czołowy polski kolarz i olimpijczyk.
 
Moim zdaniem
Sonda
Głosowanie nieaktywne
Polecamy
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.