Biuro Senatora
Biuro Senatora
Jarosława Rusieckiego
Prawo i Sprawiedliwość


Aleja Jana Pawła II 65 E
27-400 Ostrowiec Św.
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 263-41-11
fax (41) 263-41-11
biurorusiecki@tlen.pl
Ostrowiec Świętokrzyski jako mała ojczyzna
2013-10-18
 

18 października Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w konferencji naukowej "Ostrowiec Świętokrzyski jako mała ojczyzna. W kręgu badań nad tożsamością regionalną". Konferencja odbywająca się w WSBiP składała się z sesji mówiących o regionalizmie i tożsamości regionalnej, tradycjach przemysłowych i kulturze robotniczej jako źródła tożsamości mieszkańców Ostrowca Św., ostrowieckości jako motywie twórczości i źródła kulturowego zakorzenienia.
 
Jubileusz 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Św.
2013-10-16
 


16 października 2013 r. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w obchodach Jubileuszu 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. W czasie uroczystości odbył się koncert galowy, w którym wystąpiły Świętokrzyskie "Bemolki" oraz Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej. Poseł Jarosław Rusiecki w liście skierowanym do Dyrektor Szkoły - Ewy Jurkowskiej - Siwiec życzył dalszych, wspaniałych sukcesów artystycznych i zawodowych oraz wiele pomyślności w życiu osobistym. - Jestem głęboko przekonany, że Szkoła oraz dorobek pracy Jej Pedagogów i Absolwentów na zawsze pozostaną trwałym dziedzictwem kulturalnym naszego Miasta oraz całego Powiatu Ostrowieckiego.
 
Posłowie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych n Podlasiu
2013-10-16
 


W dniach 15, 16 października 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki zasiadający w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu Komisji na Podlasiu. We wtorek parlamentarzyści rozpatrywali informacje Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa podlaskiego oraz na temat realizacji Strategii rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce. Następnie wizytowali Zespół Szkół z litewskim językiem nauczania "Żiburys". Później odbyli spotkanie ze społecznością litewską w siedzibie Fundacji im. Biskupa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski“ w Sejnach, a także wizytę w Ośrodku "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów".
W środę członkowie Komisji rozpoczęli dzień od spotkania z Muftim Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Następnie porządek dzienny przewiduje rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji nt. sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego, a także na temat działań podjętych w związku z aktami rasizmu i ksenofobii w 2013 roku na Podlasiu. Na zakończenie posłowie odbyli spotkanie z Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Kruszynianach, spotkanie z przedstawicielami mniejszości tatarskiej oraz zwiedzanie meczetu i mizaru w Kruszynianach.
 
Dzień Edukacji Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-10-15
 

W dniu 14 października 2013 r. odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas uroczystości Posła Jarosława Rusieckiego reprezentował asystent Artur Głąb, który złożył wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dzieła, jakim jest oświata, radości z osiągnięć w pracy zawodowej i powodzenia w życiu osobistym.
Dzień Edukacji Narodowej jest ważnym i wspaniałym świętem w polskim kalendarzu, gdyż w ponad dwustuletniej tradycji jest hołdem, co roku składanym pionierom edukacji polskiej młodzieży - Stanisławowi Staszicowi, Hugo Kołłątajowi oraz innym członkom Komisji Edukacji Narodowej, a także następnym pokoleniom nauczycieli i wychowawców, którzy z pełnym poświeceniem kształcili oraz wychowali w duchu patriotycznym i narodowym pokolenia młodych Polaków.
 
PiSowe ŚWIĘTOkrzyskie - Piekoszów 2013
2013-10-14
 

W niedzielę 13 października Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w święcie Świętokrzyskiej Organizacji Prawo i Sprawiedliwość PiS-owe ŚWIĘTOkrzyskie. W tym roku członkowie oraz sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z województwa świętokrzyskiego spotkali się w Piekoszowie. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która odprawiona została w piekoszowskim Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia z udziałem wielu mieszkańców Piekoszowa oraz członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, druga część uroczystości odbyła się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury na festynie rodzinnym. Podczas festynu zaprezentowano także kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w przedterminowych wyborach samorządowych, które odbędą się w Gminie Piekoszów 10 listopada br. Na czele drużyny Piekoszowskiej Inicjatywy Samorządowej (PIS), jako kandydat na wójta stoi Zbigniew Piątek - do niedawna czołowy polski kolarz i olimpijczyk.
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2013-10-14
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dzieła, jakim jest oświata, radości z osiągnięć w pracy zawodowej i  powodzenia w życiu osobistym.
                                                     Jarosław Rusiecki
                                                     Poseł na Sejm RP
 
 
Jubileusz 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Św.
2013-10-13
 

W niedziele 13 października Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w Kolegiacie św. Michała w Mszy św. z okazji jubileuszu 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I-ego stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Liturgia Mszy św. została przygotowana przez uczniów i nauczycieli szkoły. W czasie Mszy św. wystąpiły Świętokrzyskie "Bemolki" i Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
50 lat Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie
2013-10-13
 

W sobotę 12 października Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział Galeria w Jubileuszu 50 lecia Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie. Uroczystość szkolna odbywała się w Opatowskim Ośrodku Kultury. W przemówieniu Poseł wyraził głęboki szacunek i podziw dla pracy wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, którzy codziennym swym zaangażowaniem nieustannie zabiegali i dalej zabiegają o wykształcenie, wychowanie oraz wpajanie młodzieży wiedzy oraz wartości narodowych i chrześcijańskich. Jest to żywy dowód wskazujący, że Grono Pedagogiczne tej szkoły umie ukierunkować swoich uczniów, aby wytężoną pracą zdobywali wiedzę i umiejętności tak niezbędne w ich dorosłym życiu.
 
10.10.2013 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie
2013-10-10
 

 
9 - 11 października 2013 r. 51. Posiedzenie Sejmu RP
2013-10-08
 

W dniach 9 - 11 października 2013 roku
Poseł Jarosław Rusiecki bierze udział w 51. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Porządek obrad na stronie Sejmu RP

Transmisja z sali posiedzeń Sejmu

 
Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2013-10-07
 

W dniu 7 października 2013 roku reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego asystent Artur Głąb uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inauguracja Roku odbywająca się w WSBiP rozpoczęła się Gaudeamus Igitur w wykonaniu Chóru UTW.
 
100-lecie PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-10-05
 

W sobotę, 5 października 2013 r. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w obchodach 100-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Poseł Jarosław Rusiecki w liście skierowanym do Prezesa PTTK - Adama Szklarskiego wyraził przekonanie, że Jubileusz 100-lecia PTTK to okres aktywnej i twórczej działalności, a ostrowiecki Oddział na trwałe wpisał się w krajobraz naszego regionu. Podejmowane inicjatywy i realizowanie przedsięwzięcia są istotne nie tylko w odniesieniu do uaktywniania społeczeństwa, ale również poznania urody i bogactwa ziemi ojczystej.
 
Obchody 71. rocznicy zbrodni nazistów niemieckich, dokonanej na obywatelach miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 30 września 1942 r.
2013-09-30
 

Obchody 71. rocznicy egzekucji na Ostrowieckim Rynku to dzień pamięci o pokoleniach, które walczyły o wolność i zachowanie tożsamości. To również czas wspomnień przebytych walk i daniny krwi dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
Obchody tej tragicznej rocznicy rozpoczęły się o godz. 18.00 w kolegiacie pw. św. Michała Archanioła, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji Ofiar egzekucji. Następnie na ostrowieckim Rynku odbyła się manifestacja patriotyczna w 71. rocznicę przeprowadzonej zbiorowej egzekucji.  Niemcy powiesili wówczas 30 mieszkańców miasta. Przed pomnikiem ku czci ofiar hitlerowskiej zbrodni rodziny pomordowanych oraz oficjalne delegacje ostrowieckich samorządów, szkół, instytucji i organizacji zapaliły znicze i złożyły kwiaty. W imieniu Posła Jarosława Rusieckiego kwiaty złożył asystent Artur Głąb. Na tegoroczną uroczystość przybyli także członkowie Stowarzyszenia Kibiców KSZO.
 
71.rocznica egzekucji na ostrowieckim Rynku
2013-09-30
 

W dniu 30 września 2012 r. mija 71. rocznica bestialskiego mordu popełnionego przez niemieckich hitlerowskich nazistów na 30. obywatelach Ostrowca Świętokrzyskiego 30 września 1942 r. Był to pierwszy w Ostrowcu publiczny akt zemsty niemieckiego okupanta za sabotażową działalność grupy dywersyjnej Związku Odwet Armii Krajowej, która 13 września 1942 r. uszkodziła gazociąg w miejscowości Romanów, w wyniku czego uległ zniszczeniu most kolejowy na rzece Kamiennej, ważny frontowy punkt komunikacyjny z zachodu na wschód. W nocy z 15 na 16 września 1942 r. szef miejscowego gestapo podporucznik SS Hans Soltan zarządził aresztowanie 30 mieszkańców Ostrowca, wiedząc, że tym sposobem zniszczy odruchy oporu i upokorzy społeczeństwo, odbierając mu wolę walki. Pomordowani mieszkańcy Ostrowca byli uważani za intelektualną, społeczną i finansową elitę miasta. Byli to przedsiębiorcy, kupcy, nauczyciele, wojskowi i urzędnicy. Najmłodszą ofiarą był 19-letni gimnazjalista Tadeusz Gryglewicz.
 
Inauguracja Roku Kulturalnego 2013/2014 w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-09-27
 

W piątek, 27 września 2013 r. w Biurze Wystaw Artystycznych reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w Inauguracji Roku Kulturalnego 2013/2014 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Jubileuszu 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Podczas uroczystości podsumowano miniony Rok Kulturalny i dokonano wręczenia nagród Prezydenta Miasta dla Małgorzaty Szymczyk oraz Franciszka Bednarskiego
Poseł Jarosław Rusiecki w liście skierowanym do Dyrektor Biblioteki - Elżbiety Pomiankiewicz wyraził przekonanie, że uroczystość Jubileuszu 65-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim to wielkie wydarzenie o szczególnym znaczeniu. Jest to najlepsza okazja, aby złożyć serdeczne życzenia i gratulacje wszystkim pracownikom bibliotek w całym mieście, którzy wytrwale promują kulturę czytania i troskliwie dbają o zbiory czytelnicze.  - Składam serdeczne życzenia pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wiele energii w podejmowaniu kolejnych działań na rzecz promocji czytelnictwa.
 
Moim zdaniem
Sonda
Jak oceniasz politykę zagraniczną rządu?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Polecamy
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.