Biuro Senatora
Biuro Senatora
Jarosława Rusieckiego
Prawo i Sprawiedliwość


Aleja Jana Pawła II 65 E
27-400 Ostrowiec Św.
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 263-41-11
fax (41) 263-41-11
biurorusiecki@tlen.pl
22 - 24 października 2013 r. 52. Posiedzenie Sejmu RP
2013-10-22
 

W dniach 22 - 24 października 2013 r.
Poseł Jarosław Rusiecki bierze udział w 52. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Porządek obrad na stronie Sejmu RP

Transmisja z sali posiedzeń Sejmu
 
Uroczystości Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
2013-10-19
 

Uroczystości ku czci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki są obchodzone każdego roku dnia 19 października. Data ta nie została wybrana przypadkowo. Dokładnie 29 lat temu, 19 października 1984 r. w Górsku koło Torunia zatrzymali księdza Jerzego Popiełuszkę funkcjonariusze SB, bestialsko pobili, skrępowali, zakneblowali i wrzucili do bagażnika samochodu. Ksiądz Jerzy nie przeżył tortur. Jego ciało z workiem kamieni utopiono w Wiśle we Włocławku.
Dziś, po 29 latach od tych tragicznych chwil, które przeniknęły nasze serca grozą, ale jednocześnie głęboką wiarą, przeżywaliśmy w Ostrowcu Świętokrzyskim rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Uroczystość rozpoczęła się w Kolegiacie św. Michała Archanioła Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. W dalszej części uroczystości, zgromadzeni przeszli pod pomnik poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. Tam po odśpiewaniu pieśni "Ojczyzno ma" i wspólnej modlitwie Poseł Jarosław Rusiecki złożył wiązankę kwiatów.
 
Wernisaż wystawy Franciszka Maśluszczaka
2013-10-18
 

W piątek, 18 października 2013 r. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w otwarciu wystawy "rysunek/malarstwo" Franciszka Maśluszczaka. Wernisaż miał miejsce w ostrowieckim Biurze Wystaw Artystycznych. Malarstwo Franciszka Maśluszczaka jest z założenia metaforyczne; maluje ludzi o zdeformowanych proporcjach, na tle odrealnionego pejzażu. Charakterystyczne postacie z obrazów artysty to liryczne, zagubione, nieśmiałe osoby pełne smutku i swoistego komizmu.
 
Ostrowiec Świętokrzyski jako mała ojczyzna
2013-10-18
 

18 października Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w konferencji naukowej "Ostrowiec Świętokrzyski jako mała ojczyzna. W kręgu badań nad tożsamością regionalną". Konferencja odbywająca się w WSBiP składała się z sesji mówiących o regionalizmie i tożsamości regionalnej, tradycjach przemysłowych i kulturze robotniczej jako źródła tożsamości mieszkańców Ostrowca Św., ostrowieckości jako motywie twórczości i źródła kulturowego zakorzenienia.
 
Jubileusz 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Św.
2013-10-16
 


16 października 2013 r. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w obchodach Jubileuszu 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. W czasie uroczystości odbył się koncert galowy, w którym wystąpiły Świętokrzyskie "Bemolki" oraz Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej. Poseł Jarosław Rusiecki w liście skierowanym do Dyrektor Szkoły - Ewy Jurkowskiej - Siwiec życzył dalszych, wspaniałych sukcesów artystycznych i zawodowych oraz wiele pomyślności w życiu osobistym. - Jestem głęboko przekonany, że Szkoła oraz dorobek pracy Jej Pedagogów i Absolwentów na zawsze pozostaną trwałym dziedzictwem kulturalnym naszego Miasta oraz całego Powiatu Ostrowieckiego.
 
Posłowie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych n Podlasiu
2013-10-16
 


W dniach 15, 16 października 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki zasiadający w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu Komisji na Podlasiu. We wtorek parlamentarzyści rozpatrywali informacje Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa podlaskiego oraz na temat realizacji Strategii rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce. Następnie wizytowali Zespół Szkół z litewskim językiem nauczania "Żiburys". Później odbyli spotkanie ze społecznością litewską w siedzibie Fundacji im. Biskupa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski“ w Sejnach, a także wizytę w Ośrodku "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów".
W środę członkowie Komisji rozpoczęli dzień od spotkania z Muftim Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Następnie porządek dzienny przewiduje rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji nt. sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego, a także na temat działań podjętych w związku z aktami rasizmu i ksenofobii w 2013 roku na Podlasiu. Na zakończenie posłowie odbyli spotkanie z Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Kruszynianach, spotkanie z przedstawicielami mniejszości tatarskiej oraz zwiedzanie meczetu i mizaru w Kruszynianach.
 
Dzień Edukacji Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-10-15
 

W dniu 14 października 2013 r. odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas uroczystości Posła Jarosława Rusieckiego reprezentował asystent Artur Głąb, który złożył wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dzieła, jakim jest oświata, radości z osiągnięć w pracy zawodowej i powodzenia w życiu osobistym.
Dzień Edukacji Narodowej jest ważnym i wspaniałym świętem w polskim kalendarzu, gdyż w ponad dwustuletniej tradycji jest hołdem, co roku składanym pionierom edukacji polskiej młodzieży - Stanisławowi Staszicowi, Hugo Kołłątajowi oraz innym członkom Komisji Edukacji Narodowej, a także następnym pokoleniom nauczycieli i wychowawców, którzy z pełnym poświeceniem kształcili oraz wychowali w duchu patriotycznym i narodowym pokolenia młodych Polaków.
 
PiSowe ŚWIĘTOkrzyskie - Piekoszów 2013
2013-10-14
 

W niedzielę 13 października Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w święcie Świętokrzyskiej Organizacji Prawo i Sprawiedliwość PiS-owe ŚWIĘTOkrzyskie. W tym roku członkowie oraz sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z województwa świętokrzyskiego spotkali się w Piekoszowie. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która odprawiona została w piekoszowskim Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia z udziałem wielu mieszkańców Piekoszowa oraz członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, druga część uroczystości odbyła się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury na festynie rodzinnym. Podczas festynu zaprezentowano także kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w przedterminowych wyborach samorządowych, które odbędą się w Gminie Piekoszów 10 listopada br. Na czele drużyny Piekoszowskiej Inicjatywy Samorządowej (PIS), jako kandydat na wójta stoi Zbigniew Piątek - do niedawna czołowy polski kolarz i olimpijczyk.
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2013-10-14
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dzieła, jakim jest oświata, radości z osiągnięć w pracy zawodowej i  powodzenia w życiu osobistym.
                                                     Jarosław Rusiecki
                                                     Poseł na Sejm RP
 
 
Jubileusz 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Św.
2013-10-13
 

W niedziele 13 października Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w Kolegiacie św. Michała w Mszy św. z okazji jubileuszu 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I-ego stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Liturgia Mszy św. została przygotowana przez uczniów i nauczycieli szkoły. W czasie Mszy św. wystąpiły Świętokrzyskie "Bemolki" i Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
50 lat Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie
2013-10-13
 

W sobotę 12 października Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział Galeria w Jubileuszu 50 lecia Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie. Uroczystość szkolna odbywała się w Opatowskim Ośrodku Kultury. W przemówieniu Poseł wyraził głęboki szacunek i podziw dla pracy wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, którzy codziennym swym zaangażowaniem nieustannie zabiegali i dalej zabiegają o wykształcenie, wychowanie oraz wpajanie młodzieży wiedzy oraz wartości narodowych i chrześcijańskich. Jest to żywy dowód wskazujący, że Grono Pedagogiczne tej szkoły umie ukierunkować swoich uczniów, aby wytężoną pracą zdobywali wiedzę i umiejętności tak niezbędne w ich dorosłym życiu.
 
10.10.2013 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie
2013-10-10
 

 
9 - 11 października 2013 r. 51. Posiedzenie Sejmu RP
2013-10-08
 

W dniach 9 - 11 października 2013 roku
Poseł Jarosław Rusiecki bierze udział w 51. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Porządek obrad na stronie Sejmu RP

Transmisja z sali posiedzeń Sejmu

 
Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2013-10-07
 

W dniu 7 października 2013 roku reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego asystent Artur Głąb uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inauguracja Roku odbywająca się w WSBiP rozpoczęła się Gaudeamus Igitur w wykonaniu Chóru UTW.
 
100-lecie PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-10-05
 

W sobotę, 5 października 2013 r. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w obchodach 100-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Poseł Jarosław Rusiecki w liście skierowanym do Prezesa PTTK - Adama Szklarskiego wyraził przekonanie, że Jubileusz 100-lecia PTTK to okres aktywnej i twórczej działalności, a ostrowiecki Oddział na trwałe wpisał się w krajobraz naszego regionu. Podejmowane inicjatywy i realizowanie przedsięwzięcia są istotne nie tylko w odniesieniu do uaktywniania społeczeństwa, ale również poznania urody i bogactwa ziemi ojczystej.
 
Moim zdaniem
Sonda
Jak oceniasz politykę zagraniczną rządu?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Polecamy
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.