Biuro Senatora
Biuro Senatora
Jarosława Rusieckiego
Prawo i Sprawiedliwość


Aleja Jana Pawła II 65 E
27-400 Ostrowiec Św.
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 263-41-11
fax (41) 263-41-11
biurorusiecki@tlen.pl
Posłowie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych n Podlasiu
2013-10-16
 


W dniach 15, 16 października 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki zasiadający w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu Komisji na Podlasiu. We wtorek parlamentarzyści rozpatrywali informacje Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa podlaskiego oraz na temat realizacji Strategii rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce. Następnie wizytowali Zespół Szkół z litewskim językiem nauczania "Żiburys". Później odbyli spotkanie ze społecznością litewską w siedzibie Fundacji im. Biskupa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski“ w Sejnach, a także wizytę w Ośrodku "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów".
W środę członkowie Komisji rozpoczęli dzień od spotkania z Muftim Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Następnie porządek dzienny przewiduje rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji nt. sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego, a także na temat działań podjętych w związku z aktami rasizmu i ksenofobii w 2013 roku na Podlasiu. Na zakończenie posłowie odbyli spotkanie z Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Kruszynianach, spotkanie z przedstawicielami mniejszości tatarskiej oraz zwiedzanie meczetu i mizaru w Kruszynianach.
 
Dzień Edukacji Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-10-15
 

W dniu 14 października 2013 r. odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas uroczystości Posła Jarosława Rusieckiego reprezentował asystent Artur Głąb, który złożył wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dzieła, jakim jest oświata, radości z osiągnięć w pracy zawodowej i powodzenia w życiu osobistym.
Dzień Edukacji Narodowej jest ważnym i wspaniałym świętem w polskim kalendarzu, gdyż w ponad dwustuletniej tradycji jest hołdem, co roku składanym pionierom edukacji polskiej młodzieży - Stanisławowi Staszicowi, Hugo Kołłątajowi oraz innym członkom Komisji Edukacji Narodowej, a także następnym pokoleniom nauczycieli i wychowawców, którzy z pełnym poświeceniem kształcili oraz wychowali w duchu patriotycznym i narodowym pokolenia młodych Polaków.
 
PiSowe ŚWIĘTOkrzyskie - Piekoszów 2013
2013-10-14
 

W niedzielę 13 października Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w święcie Świętokrzyskiej Organizacji Prawo i Sprawiedliwość PiS-owe ŚWIĘTOkrzyskie. W tym roku członkowie oraz sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z województwa świętokrzyskiego spotkali się w Piekoszowie. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która odprawiona została w piekoszowskim Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia z udziałem wielu mieszkańców Piekoszowa oraz członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, druga część uroczystości odbyła się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury na festynie rodzinnym. Podczas festynu zaprezentowano także kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w przedterminowych wyborach samorządowych, które odbędą się w Gminie Piekoszów 10 listopada br. Na czele drużyny Piekoszowskiej Inicjatywy Samorządowej (PIS), jako kandydat na wójta stoi Zbigniew Piątek - do niedawna czołowy polski kolarz i olimpijczyk.
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2013-10-14
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dzieła, jakim jest oświata, radości z osiągnięć w pracy zawodowej i  powodzenia w życiu osobistym.
                                                     Jarosław Rusiecki
                                                     Poseł na Sejm RP
 
 
Jubileusz 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Św.
2013-10-13
 

W niedziele 13 października Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w Kolegiacie św. Michała w Mszy św. z okazji jubileuszu 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I-ego stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Liturgia Mszy św. została przygotowana przez uczniów i nauczycieli szkoły. W czasie Mszy św. wystąpiły Świętokrzyskie "Bemolki" i Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
50 lat Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie
2013-10-13
 

W sobotę 12 października Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział Galeria w Jubileuszu 50 lecia Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie. Uroczystość szkolna odbywała się w Opatowskim Ośrodku Kultury. W przemówieniu Poseł wyraził głęboki szacunek i podziw dla pracy wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, którzy codziennym swym zaangażowaniem nieustannie zabiegali i dalej zabiegają o wykształcenie, wychowanie oraz wpajanie młodzieży wiedzy oraz wartości narodowych i chrześcijańskich. Jest to żywy dowód wskazujący, że Grono Pedagogiczne tej szkoły umie ukierunkować swoich uczniów, aby wytężoną pracą zdobywali wiedzę i umiejętności tak niezbędne w ich dorosłym życiu.
 
10.10.2013 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie
2013-10-10
 

 
9 - 11 października 2013 r. 51. Posiedzenie Sejmu RP
2013-10-08
 

W dniach 9 - 11 października 2013 roku
Poseł Jarosław Rusiecki bierze udział w 51. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Porządek obrad na stronie Sejmu RP

Transmisja z sali posiedzeń Sejmu

 
Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2013-10-07
 

W dniu 7 października 2013 roku reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego asystent Artur Głąb uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inauguracja Roku odbywająca się w WSBiP rozpoczęła się Gaudeamus Igitur w wykonaniu Chóru UTW.
 
100-lecie PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-10-05
 

W sobotę, 5 października 2013 r. reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w obchodach 100-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Poseł Jarosław Rusiecki w liście skierowanym do Prezesa PTTK - Adama Szklarskiego wyraził przekonanie, że Jubileusz 100-lecia PTTK to okres aktywnej i twórczej działalności, a ostrowiecki Oddział na trwałe wpisał się w krajobraz naszego regionu. Podejmowane inicjatywy i realizowanie przedsięwzięcia są istotne nie tylko w odniesieniu do uaktywniania społeczeństwa, ale również poznania urody i bogactwa ziemi ojczystej.
 
Obchody 71. rocznicy zbrodni nazistów niemieckich, dokonanej na obywatelach miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 30 września 1942 r.
2013-09-30
 

Obchody 71. rocznicy egzekucji na Ostrowieckim Rynku to dzień pamięci o pokoleniach, które walczyły o wolność i zachowanie tożsamości. To również czas wspomnień przebytych walk i daniny krwi dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
Obchody tej tragicznej rocznicy rozpoczęły się o godz. 18.00 w kolegiacie pw. św. Michała Archanioła, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji Ofiar egzekucji. Następnie na ostrowieckim Rynku odbyła się manifestacja patriotyczna w 71. rocznicę przeprowadzonej zbiorowej egzekucji.  Niemcy powiesili wówczas 30 mieszkańców miasta. Przed pomnikiem ku czci ofiar hitlerowskiej zbrodni rodziny pomordowanych oraz oficjalne delegacje ostrowieckich samorządów, szkół, instytucji i organizacji zapaliły znicze i złożyły kwiaty. W imieniu Posła Jarosława Rusieckiego kwiaty złożył asystent Artur Głąb. Na tegoroczną uroczystość przybyli także członkowie Stowarzyszenia Kibiców KSZO.
 
71.rocznica egzekucji na ostrowieckim Rynku
2013-09-30
 

W dniu 30 września 2012 r. mija 71. rocznica bestialskiego mordu popełnionego przez niemieckich hitlerowskich nazistów na 30. obywatelach Ostrowca Świętokrzyskiego 30 września 1942 r. Był to pierwszy w Ostrowcu publiczny akt zemsty niemieckiego okupanta za sabotażową działalność grupy dywersyjnej Związku Odwet Armii Krajowej, która 13 września 1942 r. uszkodziła gazociąg w miejscowości Romanów, w wyniku czego uległ zniszczeniu most kolejowy na rzece Kamiennej, ważny frontowy punkt komunikacyjny z zachodu na wschód. W nocy z 15 na 16 września 1942 r. szef miejscowego gestapo podporucznik SS Hans Soltan zarządził aresztowanie 30 mieszkańców Ostrowca, wiedząc, że tym sposobem zniszczy odruchy oporu i upokorzy społeczeństwo, odbierając mu wolę walki. Pomordowani mieszkańcy Ostrowca byli uważani za intelektualną, społeczną i finansową elitę miasta. Byli to przedsiębiorcy, kupcy, nauczyciele, wojskowi i urzędnicy. Najmłodszą ofiarą był 19-letni gimnazjalista Tadeusz Gryglewicz.
 
Inauguracja Roku Kulturalnego 2013/2014 w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-09-27
 

W piątek, 27 września 2013 r. w Biurze Wystaw Artystycznych reprezentujący Posła Jarosława Rusieckiego, asystent Artur Głąb uczestniczył w Inauguracji Roku Kulturalnego 2013/2014 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Jubileuszu 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Podczas uroczystości podsumowano miniony Rok Kulturalny i dokonano wręczenia nagród Prezydenta Miasta dla Małgorzaty Szymczyk oraz Franciszka Bednarskiego
Poseł Jarosław Rusiecki w liście skierowanym do Dyrektor Biblioteki - Elżbiety Pomiankiewicz wyraził przekonanie, że uroczystość Jubileuszu 65-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim to wielkie wydarzenie o szczególnym znaczeniu. Jest to najlepsza okazja, aby złożyć serdeczne życzenia i gratulacje wszystkim pracownikom bibliotek w całym mieście, którzy wytrwale promują kulturę czytania i troskliwie dbają o zbiory czytelnicze.  - Składam serdeczne życzenia pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wiele energii w podejmowaniu kolejnych działań na rzecz promocji czytelnictwa.
 
Warto być Polakiem
2013-09-22
 


22 września 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w otwarciu wystawy "Warto być Polakiem" poświęconą pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, śp. Lecha Kaczyńskiego. Autorem zdjęć jest Maciej Chojnowski - osobisty fotograf Prezydenta RP.
Wystawę oglądać można na placu przed Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.
 
Polska wieś szansą Polski
2013-09-22
 


22 września br. Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział w zorganizowanej z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości i NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych konferencji "Polska wieś szansą Polski", która odbywała się na terenie Sanktuarium Matki Boskiej w Kałkowie - Godowie. Wykład do przybyłych rolników NSZZ Solidarność Ziemi Świętokrzyskiej wygłosił prof. dr hab. Jan Szyszko, Minister Środowiska w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
 
Moim zdaniem
Sonda
Jak oceniasz politykę zagraniczną rządu?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Polecamy
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.