Biuro Senatora
Biuro Senatora
Jarosława Rusieckiego
Prawo i Sprawiedliwość


Aleja Jana Pawła II 65 E
27-400 Ostrowiec Św.
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 263-41-11
fax (41) 263-41-11
biurorusiecki@tlen.pl
Wniosek do Prokuratora Generalnego w sprawie Wojciecha Mazura
2013-11-27
 


W dniu 27 listopada br. w ostrowieckim biurze poselskim odbyła się konferencja prasowa Posła Jarosława Rusieckiego, w której uczestniczył także Przewodniczący PiS w Ostrowcu Świętokrzyskim - Radny Zbigniew Duda.
Tematem konferencji był wniosek do Prokuratora Generalnego ws. Wojciecha Mazura.

                                                                                                                     Szanowny Pan
                                                                                                                     Andrzej Seremet
                                                                                                                     Prokurator Generalny
            Szanowny Panie Prokuratorze,
 
            Na podstawie art. 8b ust. 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) w zw. z §16 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2010r. Nr 49, poz. 296 ze zm.), art. 21 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 5  czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.), oraz art. 23 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),
 w imieniu własnym wraz z Radnymi Rady Powiatu Ostrowieckiego oraz Radnymi Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wnosimy o :
przejęcie przez prokuratora przełożonego - prokuratora okręgowego prowadzenia postępowania przygotowawczego przeciwko Wojciechowi Mazurowi, aktualnie prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
objęcie swoim nadzorem procesowym w/w postępowania przygotowawczego,
wdrożenie przez prokuratora nadrzędnego procedury zwierzchniego nadzoru służbowego nad w/w postępowaniem przygotowawczym z uwagi na szczególna wagę sprawy.
 
Wskazane wyżej czynności są niezbędne wobec uzasadnionego podejrzenia, iż mogą występować próby wywierania nacisków na toczące się postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Wojciecha Mazura. Wojciech Mazur jest byłym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Grabowieckiej, aktualnie radnym Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i lokalnym biznesmenem. Ponadto jest zaangażowany w życie polityczne miasta Ostrowca Św. poprzez aktywną działalność w stowarzyszeniu Twój Ostrowiecki Samorząd. Toczące się postępowanie przygotowawcze dotyczy szeregu nieprawidłowości jakich miał dopuścić się pan Mazur w związku z pełnieniem funkcji dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Z uwagi na fakt, że jest to lokalny polityk związany z opcją obecnie rządzącą w gminie oraz w powiecie, a także osoba mająca liczne powiązania w lokalnym biznesie, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pan Mazur wykorzysta wszystkie swoje znajomości oraz powiązania w celu nielegalnego wpływania na wynik prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Pod wnioskiem podpisał się Poseł Jarosław Rusiecki oraz wszyscy Radni Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Ostrowca Św. i Powiatu Ostrowieckiego.
 
Film LIDER w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-11-27
 

26 listopada br. z inicjatywy Posła Jarosława Rusieckiego miała miejsce w Ostrowcu Św. projekcja filmu "LIDER", przedstawiająca postać Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Po projekcji filmu odbyła się ciekawa debata nt. wyzwań polskiej polityki.
 
Otwarcie wystawy Warto być Polakiem w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-11-26
 


Podróżująca po świętokrzyskim wystawa "Warto być Polakiem" zawitała w niedzielę 24 listopada do Ostrowca Świętokrzyskiego. Jej wernisaż odbył się przed Kolegiatą Św. Michała po Mszy Świętej o godz. 10.30. Ostrowiec Świętokrzyski jest 11 miejscowością w regionie świętokrzyskim, gdzie zgłębiamy myśl polityczną śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
"Warto być Polakiem" to ekspozycja ukazująca na kilkudziesięciu fotografiach najważniejsze momenty prezydentury Pana Lecha Kaczyńskiego. Autorem zdjęć wykorzystanych w ekspozycji jest wieloletni fotograf śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Maciej Chojnowski.
Zachęcamy do obejrzenia - naprawdę warto! Wystawę sprowadził i patronuje jej Poseł na Sejm RP Jarosław Rusiecki.
 
Otwarcie wystawy Warto być Polakiem w Ostrowcu Świętokrzyskim - materiał Ostrowiec.TV
2013-11-25
 

 
OFE i... po OFE?
2013-11-19
 


W dniu 19 listopada  br. Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w Sejmie w zorganizowanej przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość debacie na temat propozycji rządu dotyczących zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych.
Przedmiotem debaty były zmiany projektowane przez Rząd, a szczególnie następujące zagadnienia:
- prawomocność obowiązku uczestnictwa w kapitałowym systemie ubezpieczenia społecznego w świetle art. 67 Konstytucji RP (czy można zmusić obywatela do budowania rynku kapitałowego?),
- system kapitałowy (OFE) a problemy finansowania systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce (kto wypłaci świadczenie, gdy fundusz kapitałowy niefortunnie zainwestuje?),
- przezorność obywatela a odpowiedzialność państwa za dostarczenie środków utrzymania osobom niezdolnym do pracy (czy ubezpieczenie społeczne może być dobrowolne?),
- czym różni się system zdefiniowanego świadczenia od systemu zdefiniowanej składki (ile ma wyniesie emerytura w systemie solidarnościowym i w systemie kapitałowym?), 
- co możemy dziedziczyć w systemie ubezpieczenia społecznego (czy tylko aktywa, czy także długi?)?,
Projektowane przez Rząd zmiany w OFE będą przedmiotem debaty Sejmu RP w dniach 20-22 listopada 2013 roku.
 
Wystawa "Warto być Polakiem" w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013-11-18
 


W niedzielę 24 listopada 2013 roku po Mszy świętej o godzinie 10.30 przed Kościołem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim zostanie otwarta wystawa "Warto być Polakiem" upamiętniająca postać tragicznie zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
"Warto być Polakiem" to ekspozycja ukazująca na kilkudziesięciu fotografiach najważniejsze momenty prezydentury Pana Lecha Kaczyńskiego. Autorem zdjęć wykorzystanych w ekspozycji jest wieloletni fotograf śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Maciej Chojnowski.
Zachęcamy do obejrzenia - naprawdę warto!

Wystawę sprowadził i patronuje jej Poseł na Sejm RP Jarosław Rusiecki.

Dokładną lokalizację tej i kolejnych ekspozycji znajdziecie na stronie internetowej wystawy: www.wartobycPolakiem.org.
 
Wymarzona Wolność
2013-11-17
 

17 listopada br. Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w Denkowie w programie słowno-muzycznym z okazji 150. Rocznicy Bitwy Bodzechowskiej pt. "Każdemu marzy się wolność". Program z udziałem znanego aktora Jerzego Zelnika zgromadził sporą publiczność.
 
Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny
2013-11-17
 


17 listopada br. Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział w Jubileuszowym, bo X Dniu Kultury i Tradycji Gminy Bieliny odbywającym się w hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Bielinach. Tegoroczny Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny rozpoczął się uroczystym wręczeniem stypendiów im. JM ks. prof. U.J. Karola Teligi dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej z gminy Bieliny. Następnie Bielińska młodzież gimnazjalna zaprezentowała montaż słowno - muzyczny pn. "TA, CO NIE UMARŁA...". W części artystycznej nie zabrakło lokalnych wykonawców. Wystąpiły m.in. Gminna Orkiestra Dęta, "Małe Bielinianki", Zespół Śpiewaczy "Makoszyńskie Przepióreczki" "Kapela Bielińska", Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Jodełki" z Huty Nowej oraz  zespół "Chichoty".
 
Regionalne spotkania zespołów artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych w Opatowie
2013-11-17
 


W niedzielę 17 listopada br. Poseł Jarosław Rusiecki uczestniczył w Opatowie w Regionalnych Spotkaniach Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystości rozpoczęła Msza święta odprawiona kolegiacie świętego Marcina w Opatowie. Nastepnie w Opatowskim Ośrodku Kultury zaprezentowały się amatorskie Zespoły Artystyczne Ochotniczych Straży Pożarnych. Gościnnie wystąpił dziecięcy zespół taneczny ZEZ z Jastrzębia Zdroju oraz młodzieżowa orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Krasocin.
 
Ksiądz kanonik Marian Misiak odszedł do Pana
2013-11-12
 

13 listopada w Koprzywnicy Poseł Jarosław Rusiecki pożegnał zmarłego w dniu 8 listopada 2013 roku księdza kanonika Mariana Misiaka, proboszcza parafii w Dwikozach, kanonika honorowego Sandomierskiej Kapituły Katedralnej. Śp. ks. kan. Marian Misiak urodził się 8 września 1946 roku w Cegielni, parafia pw. św. Floriana w Koprzywnicy. W latach 1985-1989 jako wikariusz pracował w Ostrowcu Świętokrzyskim w parafii pw. św. Michała Archanioła, gdzie pełnił posługę duszpasterza ludzi pracy i kapelana "Solidarności". Owocem pracy duszpasterskiej z hutnikami był ich aktywny i honorowy udział w wydarzeniach religijno - patriotycznych. Za swoją działalność został odznaczony 13 grudnia 2006 roku przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi.
 
Koncert 11 listopada BWA - Perły z Jarosławem Rusieckim
2013-11-11
 


11 listopada 2013 roku
Jarosław Rusiecki Poseł na Sejm RP uczestniczył w koncercie ,,Pieśni Patriotyczne w BWA''. Tego wieczoru wystąpiły Perły Ryszarda Góry: Weronika Iljasow, Olga Kosiarz, Paulina Kaczor, Weronika Zieleń, Anna Loranty, Patrycja Śmigała, Dominika Bugajska, Iza Mazur, Ines Rożek i Magdalena Obcowska.
 
11 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - materiał Ostrowiec.TV
2013-11-11
 

 
95. Rocznica Odzyskania Niepodległości w Iwaniskach
2013-11-11
 

Uroczyste obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 2013 roku Poseł Jarosław Rusiecki rozpoczął w Iwaniskach. Tam uczestniczył w Mszy Świętej i przemarszu ulicami Iwanisk ze złożeniem kwiatów pod pomnikami. Nastepnie odbyła sie akademia w budynku Gimnzjum im. Marszałka Józefa Piłsudkiego.
 
Poseł na wieczorze pieśni patriotycznej w Opatowie
2013-11-10
 

 
"KRYNECKIE ZADUSZKI"
2013-11-10
 


10 listopada 2013 r. Poseł Jarosław Rusiecki wziął udział w koncercie arystów Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w ramach imprezy "Kryneckie Zaduszki".  Koncert organizowany z projektu "Różne oblicza kultury - kulturalna mapa gminy Brody w 2013 roku" odbywał się w Kościele pw. Wniebowstąpienia NMP w Krynkach.
 
Moim zdaniem
Sonda
Jak oceniasz politykę zagraniczną rządu?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Polecamy
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.